Werkwijze

Na een intake gesprek van 20 minuten (gratis) kijken we samen of je bij mij wel op het juiste adres bent of dat ik je beter kan doorverwijzen. Ook is het intake gesprek bedoeld om te kijken of er tussen ons een ‘klik’ is, die nodig is om samen aan de slag te gaan.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van EFT, EMDR, Oplossingsgerichte therapie en de RET.

WAT IS EFT

De Emotional Freedom Techniques, is een korte en makkelijk te onthouden methode om positieve veranderingen in je leven te bewerkstelligen. Het is een onderdeel van de Energetische Psychologie en is een positieve, effectieve en snelle methode om remmingen, angsten en andere negatieve emoties in een paar minuten kwijt te raken.

Deze simpele technieken hebben een sterke invloed in bepaalde hersengebieden en vermindert in die gebieden de te hoge prikkelactiviteit. Het verwijdert de negatieve lading van belastende herinneringen maar kan ook als hulp bij bijvoorbeeld afvallen worden gebruikt.

WAT IS EMDR

EMDR is een afkorting voor Eye Movement Desensitization en Reprocessing. Het is een therapievorm die gebruikt kan worden voor mensen die blijvend last houden van een traumatische ervaring in het verleden (ongeluk, overval etc.)

EMDR kan ervoor zorgen dat de herinnering aan de traumatische gebeurtenis haar heftige emotionele lading verliest. Het kan dus gemakkelijker worden om eraan terug te denken. Het komt ook vaak voor dat de herinnering zelf vager of kleiner wordt of dat er minder onprettige aspecten van die herinnering naar voren komen. Nieuwe, minder bedreigende inzichten kunnen opkomen. De cliënt kan zodoende de schokkende ervaring verwerken en deze beter een plek geven in zijn of haar leven.

WAT IS OPLOSSINGEGERICHTE THERAPIE

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen kijken we welke vaardigheden je al in huis hebt om problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

WAT IS R.E.T

R.E.T. staat voor Rationele Effectiviteits Training of Rationeel-Emotieve Therapie. Het is een methode om gedrag of emoties waar je last van hebt, om te buigen naar meer effectief gedrag of gedrag waar je geen last meer van hebt.

De RET komt voort uit de cognitieve gedragstherapie. Het gaat er van uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die ons verstoren, maar onze gedachten over de dingen. Bij de RET wordt gewerkt aan concreet ander gedrag. Daarbij wordt niet gekeken naar de oorzaak van dingen in het verleden maar oefenen met gedrag in het hier en nu. Opgeteld leidt dit ertoe dat je met behulp van de RET anders tegen een lastige situatie aan leert kijken, waardoor je je vanzelf anders gaat gedragen en voelen in die – voor jou lastige – situatie.

HUISWERK

Omdat het doorbreken van een patroon een proces is en geen ‘magic trick’ vraag ik je om dingen die we besproken hebben in de daarop volgende week te oefenen of voor jezelf verder uit te zoeken.

Omdat onze hersenen dol zijn op ingeslepen patronen en ze graag naar de vertrouwde oude bewustzijnstoestand terug willen, kan het een optie zijn om het coachingsproces te ondersteunen met emotionele middelen die helpen om inzicht en balans te krijgen. Deze middelen en oefeningen helpen om tot groei te komen en niet terug te vallen in oude patronen.

Dit zijn middelen als Bach bloesems, Australische Bush, MMR van Roy Martina of energetische oefeningen van Donna Eden.