Waarom Ithaca

Het gedicht Ithaca geeft precies de gedachte achter Ithaca Coaching & Training weer! Het motiveert mensen om het leven in al zijn facetten aan te gaan en vooral niet bang te zijn.

Ithaca
When you set out on your journey to Ithaca,
pray that the road is long,
full of adventure, full of knowledge.

Ithaca is een gedicht dat je aanspoort om op een innerlijke reis te gaan en te leren om het leven op een intense manier te ervaren. De dichter moedigt je aan om je niet langer te laten leiden door angst en niet durven, maar om het leven als een avontuur te zien – in de hoop dat het een lange, bijzondere reis wordt waarin je alle kansen krijgt veel te leren en mooie, bijzondere en leerzame ervaringen op te doen.

The Lestrygonians and the Cyclops,
the angry Poseidon — do not fear them:
You will never find such as these on your path,
if your thoughts remain lofty, if a fine
emotion touches your spirit and your body.
The Lestrygonians and the Cyclops,
the fierce Poseidon you will never encounter,
if you do not carry them within your soul,
if your soul does not set them up before you.

De dichter schrijft “The Lestrygoninans and the Cyclops, the angry Poseidon do not fear them……..“ en wil hiermee onze angst wegnemen voor bedreigingen die we in onze hoofden creëren maar die er in de werkelijkheid helemaal niet zijn.
Als we naar de toekomst kijken, hebben we het vaak zo druk met het verzinnen van allerlei obstakels, dat we vertragen en soms zelfs helemaal niet tot actie komen.
We doen dit vaak omdat we denken dat we niet weten hoe we iets moeten aanpakken of bang zijn om te falen.

Daarom leert Ithaca ons dat als je angsten niet eerst zelf creëert en in stand houdt, de verwerkelijking van die angsten ook nooit zal plaatsvinden.
Je angsten zijn een bedenksel van je hersenen. Ze zijn fictieve scenario’s van wat zou kunnen gebeuren. Maar als je positief in het leven staat en je rustig en kalm blijft, zul je een fijn leven hebben en hoef je nergens bang voor te zijn.

Pray that the road is long.
That the summer mornings are many, when,
with such pleasure, with such joy
you will enter ports seen for the first time;
stop at Phoenician markets,
and purchase fine merchandise,
mother-of-pearl and coral, amber and ebony,
and sensual perfumes of all kinds,
as many sensual perfumes as you can;
visit many Egyptian cities,
to learn and learn from scholars.

Ithaca motiveert om van het leven een schitterende ontdekkingsreis te maken. Om de schoonheid te zien van alles wat je op je levenspad tegenkomt. Ruik, proef en luister! Verrijk je geest en al je zintuigen. Sta open voor alles wat het leven je te bieden heeft en kijk onder iedere steen of er nog meer te ontdekken valt. Hoe meer plezier je hierin krijgt, des te langer hoop je dat je reis zal zijn.

Always keep Ithaca in your mind.
To arrive there is your ultimate goal.
But do not hurry the voyage at all.
It is better to let it last for many years;
and to anchor at the island when you are old,
rich with all you have gained on the way,
not expecting that Ithaca will offer you riches.

Ithaca betekent het einde van de reis, het uiteindelijk thuiskomen. Maar alhoewel het je einddoel is: haast je vooral niet om daar te komen. Je reis kan beter lang zijn zodat je alle tijd hebt om alle rijkheid van het leven te zien en te ervaren.

Ithaca has given you the beautiful voyage.
Without her you would have never set out on the road.
She has nothing more to give you.
And if you find her poor, Ithaca has not deceived you.
Wise as you have become, with so much experience,
you must already have understood what Ithaca means..

Het gaat er uiteindelijk om dat je het pad dat je bewandeld hebt in al zijn volheid hebt ervaren. Om, wijs geworden en met een voldaan gevoel terug te kunnen kijken.

Dat is wat Ithaca jou geeft!

Dit gedicht is geschreven door Constantine P. Cavafy in 1911