Training Tarieven

Ithaca coaching & training biedt een gevarieerd trainingsaanbod dat op maat wordt gemaakt en is gericht op het nog meer optimaal functioneren in de huidige en/of toekomstige werkkring. Met de opdrachtgever wordt in een vrijblijvend gesprek voorafgaand aan de training besproken wat de veranderbehoefte en de gewenste situatie is.

De tarieven zijn afhankelijk van de aard en de duur van de training, het aantal deelnemers, het lesmateriaal en eventuele andere facilitaire zaken. Ook biedt Ithaca coaching & training korte trainingen aan waar deelnemers individueel op kunnen inschrijven.

Neem telefonisch of per mail contact met mij op voor meer informatie.

Bij training op locatie worden reiskosten in rekening gebracht.

Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW. U kunt uw afspraak 24 uur vooraf kosteloos verzetten, daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij trainingen op maat krijgt u de offerte in tweevoud per post toegezonden. De opdracht wordt pas na ondertekening door Ithaca coaching & training aangenomen.

De factuur wordt verzonden per e-mail. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen
op rekeningnummer: Ing NL58 INGB 0005 7741 62

NB Trainingskosten zijn onder bepaalde voorwaarden voor een deel aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de training gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht op het beter functioneren binnen je huidige baan. Kijk voor de voorwaarden op de site van de belastingdienst of informeer bij je belastingadviseur.