Tarieven

De kosten voor coaching bedragen € 95,- per uur. Dit is inclusief alle benodigde voorbereiding, verslaglegging, materiaalgebruik en de huur van de coachingslocatie.

Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW. U kunt uw afspraak tot 24 uur vooraf kosteloos verzetten, daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

De factuur wordt verzonden per e-mail. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen op rekeningnummer: Ing NL58 INGB 0005 7741 62

NB Zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden een coachingssessie aftrekken van de belasting. Zie voor meer informatie de belastingwebsite.