Ithaca Coaching-Therapie & Training

“Vaak hebben we het zo druk met het managen van onze angsten en het wachten op iets of iemand die ons komt redden dat we aan het vervullen van onze dromen niet toekomen”

Ik was aan het kajakken op de Zambezi, een rivier in Zimbabwe. Door het woeste water en mijn eigen onhandigheid raakte ik met mijn boot verstrikt tussen een paar enorme stenen. Ik zag het woeste water, bekeek mijn hachelijke positie en het eerste wat in mijn opkwam was: ‘ik wacht even totdat het water stopt met stromen zodat ik mijzelf kan bevrijden’. Vervolgens duurde het nog een volle minuut voordat ik besefte dat het water nooit zou stoppen met stromen. Ik besefte dat als ik uit deze benarde situatie wilde komen, ik zelf ondanks het kolkende water om mij heen tot actie moest overgaan!

En zo gaat het ook vaak in ons dagelijkse leven. Als we tegen een probleem aanlopen waar we niet heel snel een passende oplossing voor weten te vinden dan lopen we vaak vast. En dan hopen we dat het probleem vanzelf verdwijnt of we leren er mee leven. Soms verdwijnt het probleem in de loop van de tijd en vergeten we dat we er ooit mee te maken kregen. Maar er zijn ook dingen die we niet oplossen en dat zijn de dingen die ons blijven plagen. Ze veranderen in een pijnpunt. En iedere keer dat we in een situatie komen of waarbij we mensen ontmoeten die ons doen herinneren aan het pijnpunt, vaak genoeg op een heel onbewust level, worden we steeds opnieuw weer bedroefd, angstig of boos. Of het beperkt ons in de dingen die we willen ondernemen of in het zien van nieuwe mogelijkheden. En we blijven situaties en andere mensen de schuld geven totdat we beseffen dat alleen door het zelf actief aan de slag te gaan, door het bewust te worden van ons pijnpunt en hoe daarmee te leren omgaan, we die vervelende koppige rakker van een pijnpunt kunnen laten zwijgen en we met een veel lichter gemoed weer verder kunnen.